Sản phẩm

Đây là phần mềm được cài đặt ẩn trên máy điện thoại bạn cần quản lý vị trí, phần mềm định vị số điện thoại sẽ tự động kích hoạt GPRS hoặc 3G của điện thoại để sử dụng gói dữ liệu (data) của nhà mạng để truyền về vị trí của người sử dụng điện thoại theo thời gian thực. Bạn theo dõi vị trí điện thoại được cài đặt qua internet bằng cách truy cập vào website www.mobilegps.vn

Phần mềm được thiết kế để cập nhật vị trí liên tục (real time tracking) chỉ khi có vị trí tiếp theo.

- Các dòng điện thoại được hỗ trợ: Các dòng điện thoại smart phone chạy hệ điều hành Android như  HTC, SAMSUNG, LG, MOTOROLA, HKPHONE

- Các dòng điện thoại không được hỗ trợ: IPHONE, NOKIA, BLACKBERRY, … và các dòng không chạy Android khác.

Nếu điện thoại bạn cần quản lý vị trí thuộc dòng được hỗ trợ thì các bạn cài đặt theo hướng dẫn trong mục Hướng dẫn cài đặt

Nếu điện thoại bạn cần quản lý vị trí không thuộc dòng được hỗ trợ thì vui lòng không liên hệ với chúng tôi vì chắc chắn chúng tôi cũng không thể giúp được gì cho bạn.

Các chức năng của phần mềm:

  • Cài đặt ẩn trên điện thoại
  • Tự động chạy khi điện thoại khởi động lại
  • Định vị bằng GPS hoặc Cell-ID
  • Theo dõi vị trí (khi dừng hoặc di chuyển) trực tuyến chiếc điện thoại qua bản đồ vệ tinh của Google
  • Xem lại lịch sử di chuyển của chiếc điện thoại đó